Thea Garrett

WELCOME TO MY WEBSITE

Thea Garrett - My dream (Eurovision 2010 Malta) Add Video

Malta Eurosong 2010 3rd semi-final

Posted by theafgarrett on January 23, 2010 at 4:25 AM 5473 Views

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

51 Comments

Reply undendallorma
1:34 AM on March 4, 2011 
proc ne:)
Reply joseph buttigieg
7:27 AM on May 16, 2010 
Very interesting website
Onestly i wish you luck in oslo.
Reply john
3:23 PM on March 12, 2010 
most favourit songs are Romania, Moldova, Denmark, Turkey. Malta wouldn't pass in final. sorry
Reply john
3:20 PM on March 12, 2010 
ugly
Reply Joseph Agius
9:51 AM on March 11, 2010 
Proset u ghamel kuragg halli terga tirbah.
Reply Princess
4:50 AM on March 7, 2010 
Thea nixtieq nghidlek proset min qiegh qalbi iktar milli ghal kanzunetta imma al lehnek! Ghandek don u ghamilt sew li hrigtu fil berah biex jisimaw haddiehor.Sincirament nghid li ma kontx wahda min dawk il favoriti mil kanzunetti tal Malta Song ax nghid is sew xtaqt kanzunetta mux tas soltu li titla taprezzenta lil Malta pero meta nisma lehnek nghid b wicci min quddiem li l ghazla kienet tajba ax al vuci tieghek mux se jkollna dubbju li mintiex kantanta tajba.Jien it tip ta vuci bhal tieghek jaffaxinawni,ghamilt 6 snin nkanta dak it tip ta muzika u nitla noti gholjin ek allura hija xi haga fija li namira lil xi hadt b vuci ek. Xtaqt nghidlek wkoll proset imens meta ghamilt id duet m Laurence Grey f`Xarabank ax qajjimtli gismi xewk.Pjanthom of the Opera huwa wiehed mil musicals favoriti tieghi u jekk rajtu 10 times huwa ftit,ikolli nametti li ezatt bhalha ghamilta.Proset again,il Bambin mijak qalbi u jkun xi jkun ir rizultat jien ha nkun wahda li nibqa nissaportjak xorta.Tc
Female-25
Reply kersten zammit
6:21 AM on March 6, 2010 
good luckk thea ahna se nkunu awn nisaportjawk
keep it upp
byee
Reply [email protected]
3:32 PM on March 3, 2010 
congratulations thea...the right girl and the right voice !!all the best for the semifinal.
Reply Michael Farrugia
10:08 AM on March 2, 2010 
First and foremost I must congratulate you for winning the Maltasong. Secondly I would like to tell you that you have one of the most beautiful voices I've heard and that you deserved to win. Your performance was excellent, one small point that I would like to make is that, the camera shouldn't have shown Jes (Seagull) before it started moving. At the beginning, the way the wings were spread out gave the impression of you being on clouds - which looked great (My dream and Clouds very related). But then the cameramen gave it all away when certain shots showed that there was a man behind you. Apart from that, the choreography looked superb, it doesn't really need any changes.
Reply claire
9:40 AM on March 2, 2010 
hali listes affarijiet li kelek meta irbaht. prosit u brava.
Reply DAYAN
7:20 AM on March 2, 2010 
Bonjour Théa, bonne chance a Oslo vous avez tout les atouts pour gagner une bonne voix, une belle melodies et une belle chanson que vous allez defendre avec votre ame et votre conscience,c'est tout ce que je vous souhaite sachez que mon vote est pour deux pays cette année : Malte et la norvege car j'aime le lyrique et les grande voix et vous en faite partie je vous embrasse et good luck! Cordialement Dayan : www.myspace.com/dayanpoplyric
Reply BERNARDINE
6:09 PM on March 1, 2010 
hi thea proset ta lehen sabih li ghandhek u tal-karattru sabih li ghandhek u l-performance bomba ukoll ahna warajk pupa igri jasal ghax vera kuntenta ghalik MWA MWA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Reply gabriel muuscat
3:23 PM on February 28, 2010 
prosit tal performance li ghamilt u ahna l maltin qeghdin kollha warajk u naf li sejra tajeb fil eurovision prosit hafns
Reply andre
8:41 AM on February 28, 2010 
proset thea likbar zball li ghamilt li ma ivutajc lilek sry hij ima proseb ima jien bix togobni diska irrid nismahha xi 10 darbiet hahaj love you hijj hu gost love you x.x.x.x.x.x.x.x
Reply laura cutajar
8:10 AM on February 28, 2010 
hi thea jin min hal tarxin tarxiniza bhalekandi 10 snin.proset hafna lunur li ghmiltina u take care.
Reply ste
4:27 PM on February 27, 2010 
hi thea!! proset ta kollox hi vera ghandek diska sabiha ma nigba qatt nismahha..wish u very big good luck im sure ure gonna do ur Besttt!! nawguralek hafna take care :) x x x.
Reply Leanne
3:16 PM on February 27, 2010 
SORRY IMMA EMAIL FUQ [email protected]
Reply Leanne
3:15 PM on February 27, 2010 
Kemm inhobbok Thea jn nom 1 fan tieghek andek vuci tajjeb hafna jiena imur St.Joseph Blata il-Bajda fejn kont tmur qabel int skola u niftarek u nahseb tiftakarni anke meta gejt da l ahhar kelimtni hafna kemm taf tkanta hafna nawguralek al Oslo! Pls irrispondina Thea fuq [email protected]
Reply Leanne
3:08 PM on February 27, 2010 
Thea i love ya so much u rock kemm inhobbok jiena imur st.joseph blata il bajda fejn kont tmur int u meta geja kelimtni hafna bomba int kemm taf tkanta! Faqa u luv your clothes! Pls send me back Thea!
Reply emarlys
10:43 AM on February 27, 2010 
nice song thea vru sabiha togobni ..haga wahda biss nejdlek kulma jivintaw il-maltin tatix cass ta xjn ..............go thea d best...................

Video Channels

Upcoming Events

No upcoming events

Recent Videos